fbpx

Day: November 20, 2023

Front-End болон Back-End хөгжүүлэлт ялгаа нь юу вэ?

Frontend болон backend гэдэг нь технологийн салбарын ихэнх хүмүүсийн хэрэглэдэг нэр томьёо юм. Front-end хөгжүүлэлт нь веб сайтын харагдах тал дээр төвлөрдөг. Хэрэглэгчдийн харж, харилцдаг хэсэг. Back-end хөгжүүлэлт нь сайтын бүтэц, систем, өгөгдөл, логикоос бүрддэг. Back-end хөгжүүлэгчид, Front-end хөгжүүлэгчид, бүтээгдэхүүний менежерүүд, ерөнхий архитекторууд, веб сайт шалгагчидтай хамтран вэбсайт эсвэл гар утасны программын бүтцийг бий болгодог. […]