fbpx

АЖИЛТНУУДЫНХАА ХҮҮХДҮҮДИЙН

ИРЭЭДҮЙГ БАТАЛГААЖУУЛ

The Essential Engineering Education клубээс танай байгууллагын ажилтнуудын хүүхдүүдэд сурагчдын өвлийн амралтын үеэр инженерчлэл, програмчлал, электроник болон роботик гэсэн 3 үндсэн сургалтын хөтөлбөрөөр хичээл орно.

БИДЭНТЭЙ
ХАМТАРСНААР

Ажилтны сэтгэл ханамж
Байгууллагын нийгмийн хариуцлага
Олон нийттэй харилцах
Ажилтны гэр бүлийн сэтгэл ханамж

Яагаад Те³ гэж?

Австрали стандарт

2015 онд батлагдсан Австралийн F-10 Digital Technologies хичээлийн стандартын дагуу боловсруулсан хичээлийн хөтөлбөрийн дагуух Кодчлол, Инженерчлэл, Электроник, Вэб дизайны бага, дунд, ахлах ангийнханд тохируулан боловсруулсан хичээлийн хөтөлбөр.

Манай сургалт “coding literacy” буюу програмчлалын боловсролыг инженерчлэлийн суурьтай хослуулдагаараа онцлог бөгөөд сурагчдын ирээдүйн өрсөлдөх чадварыг нэмэдүүлэх, дэлхийн иргэн, мэргэжилтэн болоход нь тусладаг.

Дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, орчин үед өндрөөр үнэлэгддэг ур чадварууд болох комплекс асуудал шийдвэрлэх, бүтээлч сэтгэлгээ, инженерчлэх, код бичих, симуляци хийх, модел загвар гаргах, видео тоглоом хөгжүүлэх, вэб сайт хөгжүүлэх, роботик болон электроник прототип бүтээх чадваруудыг олгодог.

Үр дүнд суурилсан сургалтыг эрхэмлэж, сургалтын төгсгөлд бүрэн хэмжээний видео тоглоом, компьютер програм, гар утасны аппликэйшн, электроник төхөөрөмж, робот, анимэйшн, веб сайт зэргийг хийж дуусгадаг.

Тоо худал хэлдэггүй

0 +
Жилийн туршлага
0 +
Төрлийн хөтөлбөр
0 +
Анги төгсөлт
0 +
Чадваржсан сурагчид

Өвлийн амралтаар
12 сарын 16-аас

Python программчлалын хэлний тоглоом хөгжүүлэлтийн болон электроник роботикийн хоёр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Сургалтуудын тухай

Дэлхийн стандартаас давсан чанарт үргэлж тэмүүлнэ

Сургалт танай байгууллагын оффист болно. Нэг дор 12 хүүхэд хичээллэх ширээ, дасгал хийх талбай бүхий өрөө байвал тохиромжтой. Сургалтыг аав ээжийнх нь ажил дээр зохион байгуулах нь дараах давуу талуудтай.

  • Ажилтан өглөө ажилдаа ирэхдээ хүүхдээ дагуулан ирж, тараад хамтдаа харих буюу хүүхдээ гэртээ хараа хяналтгүй орхихгүй.
  • Ямар ажил хийдгээ хүүхэддээ танилцуулж, ойлголт өгөхөд тустай.
  • Цайны цагаар хүүхэдтэйгээ хамт хооллож, харилцаагаа шинэ орчинд гүнзгийрүүлж, шинэ дурсамжтай болно.
Програм хангамж

Дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн С/C++, Python, Scratch, CSS, Java, CoffeeScript хэлүүд болон бага насныханд зориулсан блок кодчлолын хэлнүүдийг олон сая инженерүүдийн хэрэглэдэг PlatformIO, Arduino IDE, Autodesk Fusion360, Microsoft Visual Studio IDE, Python IDE, WordPress зэрэг програмуудаас гадна тусгайлан бага насныханд зориулагдсан Microsoft Small Basic, BBC Micro:bit MakeCode Editor, Pyonkee зэрэг програмууд дээр суурилсан сургалтыг компьютер, гар утас болон iPad ашиглан хүүхэд бүрийн нас, чадвар болон сонирхолд зохицуулан заах болно.

Техник хангамж

Дэлхийн топ их дээд сургуулиудын сургалтанд болон үйлдвэрлэлд өргөнөөр хэрэглэгддэг шилэгдмэл тоног төхөөрөмжүүд болох AVR Atmega32, Espressif ESP32, STMicroelectronics STM32 процессорууд болон микроконтроллёрууд дээр суурилсан сургалтыг Microsoft Windows, Apple OS, Linux үйлдлийн системүүд дээр прототип хийж ирээдүйн инженер болон зохион бүтээгчдийг бэлддэг. Мөн түүнчлэн манай хөтөлбөр нь сурагчид өөрсдөө бие даан үргэлжлүүлэн суралцах, зохион бүтээх, гүнзгийрүүлэх бүрэн боломжтойгоор зохиогдсонд манай хөтөлбөрийн давуу тал оршино.

2024 July

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024 July

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Байгууллагын зүгээс бэлтгэх зүйлс

Сургалтын чанар сурагчид болон бусад оролцогч талуудын сэтгэл ханамжаас гадна сургалтын бэлтгэл ажил хэр сайн хангагдсанаас хамаарах тул бид хамтран ажиллах байгууллагууддаа дараах зүйлсийг бэлдсэн байхыг хүсдэг.