fbpx

Day: November 3, 2023

Хүн ба компьютерийн харилцан үйлчлэл

Human-Computer Interaction (HCI) – Хүн-компьютерийн харилцан үйлчлэл (HCI) нь компьютерийн технологийн дизайн, ялангуяа хүн (хэрэглэгч) ба компьютерийн харилцан үйлчлэлд төвлөрдөг олон талт судалгааны салбар юм. Анх компьютертай холбоотой байсан HCI нь мэдээллийн технологийн дизайны бараг бүх хэлбэрийг хамарч өргөжсөн.  https://www.youtube.com/watch?v=yNzLBI0wsGU&pp=ygUgSHVtYW4tQ29tcHV0ZXIgSW50ZXJhY3Rpb24gKEhDSSk%3D HCI-ийн солирын өсөлт 1980-аад онд Apple Macintosh, IBM PC 5150, Commodore 64 зэрэг машинууд гэр, оффисуудад […]