fbpx

Day: November 19, 2023

Хөгжүүлэгч бүрийн сурах ёстой алгоритм

Программ хангамжийн инженерчлэл нь юуны түрүүнд асуудлыг ойлгож, шийдэл гаргах чадвартай байх явдал юм. Алгоритм сурах нь тийм ч чухал биш, учир нь та тэдгээрийг хийж буй зүйлдээ яг таг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болно. Танд асуудалд хэрхэн хандахыг зааж өгдөг учраас чухал юм. Хөгжүүлэгчдийн сурахад үнэ цэнтэй 10 алгоритмын жагсаалтыг танилцуулж байна. 1. Sorting Algorithms:– QuickSort: […]