fbpx

Оюутан-Багшийн ажилд урьж байна

Инженерчлэлийн, болон түүнтэй холбогдолтой чиглэлээр МУИС болон ШУТИС-д суралцдаг 3-р курсын оюутан залуусыг манай сургалтын төвд багшилж сурсан зүйлсээ бусадтай хуваалцахын зэрэгцээ мэдлэгийнхээ үр шимийг хүртэн нэмэлт орлого олох боломжтой цагийн багшийн ажилд урьж байна.

Ажил үүргийн тодорхойлолт

Хичээл заах

Цагийн хуваарийн дагуу бэлтгэсэн хичээлийн хөтөлбөрийг сурагчдад хүргэх,

Тайлан бичих

Гүйцэтгэсэн ажлын тайлан бичих

Цаг бүртгүүлэх

Ажлын цаг бүртгүүлэх

Мэдээлэл өгөх

Эцэг эхчүүдтэй ярилцаж хүүхдүүдийн тухай мэдээлэл өгөх

Цагийн хуваарь

Шинэ элсэлт болгонд тухайн элсэлтийн ажиллах байршил, цагийн хуваарийг бүх багш нарт илгээх ба ажиллахыг хүсэж буй байршил цагийн хуваарийг сонгоно

Цалин

Шинэ

Шинэ: 12000 ₮/цаг

Туршлага

Туршлагатай: 15000 ₮/цаг 120 цагийн туршлагатай

Ахлах

Ахлах: 20000 ₮/цаг
640 цагийн туршлагатай

Удирдах

Удирдах: 24000 ₮/цаг
960 цагийн туршлагатай

Урамшуулал

 • Хичээлийн хөтөлбөр зохиох – 12,000 ₮/цаг
 • Онлайн хичээл оруулах – 12,000 ₮/цаг
 • Судалгааны ажил 12,000₮/цаг
 • Сургуулийн амралтын үеийн бүүткэмп бүтэн өдрөөр заах – 100,000₮/өдөр
 • Сургуулийн амралтын үеийн бүүткэмп бүтэн 7 хоногоор заах – 450,000₮
 • Сургалтын төвийн үйл ажиллагаанд туслах 12,000₮/цаг
 • Технологийн төсөлд туслах 30,000 ₮/цаг
 • Сургуулийн амралтын үеийн бүүткэмп зусланд бүтэн өдрөөр заах – 80,000₮/өдөр + хоол байр
 • Сургуулийн амралтын үеийн бүүткэмп зусланд бүтэн 7 хоногоор заах – 350,000₮ + хоол байр

Боломж

 • Сургууль төгсөөд ажилд орох үед рефернс захидал бичиж өгнө
 • Холбоотой АЙТИ компаниудад дадлага хийх боломжоор хангана
 • Холбоотой АЙТИ компаниудад ажилд ороход зуучилж өгнө
 • Карьер төлөвлөлт болон менторинг зөвлөгөө өгнө
 • Мэргэжлийн чиглэлээр сургалтад суух зардлыг даах
 • Цаашид үндсэн багшаар хагас цагийн тогтвортой ажлын байртай болох боломж
 • 24 цагийн Оффис