fbpx

Day: November 18, 2023

Data Science and Data Analytics

Мэдээллийн технологийн салбарт Data science (өгөгдлийн шинжлэх ухаан) болон Data analytics (өгөгдлийн аналитик) гэсэн нэр томъёог байдаг бөгөөд тэдний өвөрмөц үүрэг, хэрэглээний талаар төөрөгдөл үүсдэг. Гэсэн хэдий ч эдгээр хоёр нэр томъёо нь өөр өөр зорилго, аргачлалтай бөгөөд тус бүр нь асар том мэдээллийн сангаас оновчтой ойлголтыг олж авахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэдний гол ялгааг […]