fbpx

buyandelger

Front-End болон Back-End хөгжүүлэлт ялгаа нь юу вэ?

Frontend болон backend гэдэг нь технологийн салбарын ихэнх хүмүүсийн хэрэглэдэг нэр томьёо юм. Front-end хөгжүүлэлт нь веб сайтын харагдах тал дээр төвлөрдөг. Хэрэглэгчдийн харж, харилцдаг хэсэг. Back-end хөгжүүлэлт нь сайтын бүтэц, систем, өгөгдөл, логикоос бүрддэг. Back-end хөгжүүлэгчид, Front-end хөгжүүлэгчид, бүтээгдэхүүний менежерүүд, ерөнхий архитекторууд, веб сайт шалгагчидтай хамтран вэбсайт эсвэл гар утасны программын бүтцийг бий болгодог. […]

Хөгжүүлэгч бүрийн сурах ёстой алгоритм

Программ хангамжийн инженерчлэл нь юуны түрүүнд асуудлыг ойлгож, шийдэл гаргах чадвартай байх явдал юм. Алгоритм сурах нь тийм ч чухал биш, учир нь та тэдгээрийг хийж буй зүйлдээ яг таг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болно. Танд асуудалд хэрхэн хандахыг зааж өгдөг учраас чухал юм. Хөгжүүлэгчдийн сурахад үнэ цэнтэй 10 алгоритмын жагсаалтыг танилцуулж байна. 1. Sorting Algorithms:– QuickSort: […]