fbpx

2023-2024 оны шинэ ангиуд

Бид дижитал технологийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрөөрөө дараах амлалтуудыг өгч чадна.

Бага ангид :

 • Computational Thinking суурь ойлголттой болох;
 • Дижитал технологийн бүрдэл хэсгүүдтэй танилцах;
 • Визуал программчлал ашиглан анимэйшн, тоглоом, программ бүтээх;
 • Асуудал шийдвэрлэхэд алгоритмчлал ашиглах;
 • Дижитал медиа болон холбоо харилцааны технологийн суурийг ойлгох;
 • Өгөгдөл болон мэдээллийг зөв таних.

Дунд ангид :

 • Кибер аюулгүй байдлын суурийг ойлгох, хэрэглэх;
 • Дижитал технологийн сүлжээний топологиудыг ойлгох, ашиглаж шийдэл бүтээх;
 • Электроник төхөөрөмжүүдийг загварчлах, кодчилох, шийдэл бүтээх;
 • Гар утас ашиглан асуудал шийдвэрлэсэн аппликэйшн бүтээх;
 • Программчлалын ахисан шатны ойлголттой болох, процедурт программчлалын аргаар код бичих.