fbpx

Day: February 20, 2024

Eye tracking (Нүдний хяналт) гэж юу вэ?

Нүд хянах (Eye tracking) нь тухайн хүний байгаа эсэхийг илрүүлж, түүний харж буй зүйлийг бодит цаг хугацаанд нь хянах боломжтой мэдрэгч технологи юм. Нүд хянах гэдэг нь харцны цэг (хүн харж байгаа газар) эсвэл толгойтой харьцуулахад нүдний хөдөлгөөнийг хэмжих үйл явц юм.   Нүдний хяналт нь нүдний байрлал, нүдний хөдөлгөөнийг хэмжих төхөөрөмж юм. Нүдний хяналтыг […]