fbpx

Day: February 29, 2024

Програм хангамжийн хөгжлийн хувьсал

Програм хангамжийн хөгжлийн орчин нь тооцооллын эхэн үеэс эхлэн гүнзгий хувьсалд орсон. Хүн төрөлхтөн инноваци, дэвшлийг тасралтгүй эрэлхийлж буйгаас програм хангамж нь энгийн алдаатай байдлаас эхлээд нарийн төвөгтэй Machine Learning алгоритм хөгжүүлэх аялал хүртэл хөгжсөн. Хөгжлийн эхэн үед Тооцооллын эхэн үед програм хангамж боловсруулах нь доод түвшний програмчлалын хэл, гарын авлагын кодчилолоор тодорхойлогддог энгийн үйлдэл […]