fbpx

Frontend болон backend гэдэг нь технологийн салбарын ихэнх хүмүүсийн хэрэглэдэг нэр томьёо юм. Front-end хөгжүүлэлт нь веб сайтын харагдах тал дээр төвлөрдөг. Хэрэглэгчдийн харж, харилцдаг хэсэг. Back-end хөгжүүлэлт нь сайтын бүтэц, систем, өгөгдөл, логикоос бүрддэг. Back-end хөгжүүлэгчид, Front-end хөгжүүлэгчид, бүтээгдэхүүний менежерүүд, ерөнхий архитекторууд, веб сайт шалгагчидтай хамтран вэбсайт эсвэл гар утасны программын бүтцийг бий болгодог. Ерөнхийдөө front-end хөгжүүлэлт гэдэг нь веб сайт хэрхэн харагдахыг хэлдэг бол нөгөө талаас backend хөгжүүлэлт нь веб сайт хэрхэн ажилладгийг хэлдэг.

Front End Development

Хэрэглэгч шууд харилцдаг веб сайтын хэсгийг front end гэж нэрлэдэг. Front End хөгжүүлэлт нь веб сайтын хэрэглэгчдэд чиглэсэн тал дээр төвлөрдөг. Энд хэрэглэгчдийн шууд мэдэрдэг бүх зүйл багтана: текстийн өнгө, загвар, зураг, график болон хүснэгт, товчлуур, өнгө, навигацийн цэс. Front End хөгжүүлэгчид програмчлалын хэл, дизайны ур чадвар болон бусад хэрэгслийг ашиглан зочдыг сайтуудтай хялбар харьцаж, удирдах боломжтой болгодог. Хариуцлагатай байдал ба сайн гүйцэтгэл нь Front End-ийн үндсэн хоёр зорилго юм. Хөгжүүлэгч нь веб сайтыг дэлгэцийн хэмжээнээс үл хамааран веб сайтын аль ч хэсэг хэвийн бус ажиллахгүй байхыг анхаардаг.

 

Front End Languages

HTML : HTML нь Hypertext Markup Language гэсэн үгийн товчлол юм. Энэ нь тэмдэглэгээний хэлийг ашиглан веб хуудасны нүүрэн талын хэсгийг зохион бүтээхэд хэрэглэгддэг. HTML нь сайтын агуулга, бүтцийг тодорхойлдог.  Hypertext болон Markup хэлний хослол юм. Гипертекст нь веб хуудас хоорондын холбоосыг тодорхойлдог.

CSS : Cascading Style Sheets нь веб хуудсыг харагдахуйц болгох үйл явцыг хялбарчлах зорилготой энгийн хэл юм. CSS нь веб хуудсанд хэв маягийг ашиглах боломжийг олгодог

JavaScript : JavaScript нь дэвшилтэт интерактив функцуудыг бий болгодог. JavaScript бол хэрэглэгчдэд сайтыг интерактив болгохын тулд сайтууд дээр ид шидийг бий болгоход ашигладаг алдартай скрипт хэл юм. Энэ нь гайхалтай тоглоом, веб дээр суурилсан программ хангамжийг ажиллуулах вэбсайтын үйл ажиллагааг сайжруулахад ашиглагддаг. Javascript нь урд болон арын хэсэгт аль алинд нь хэрэглэгдэх боломжтой бөгөөд сайн хөгжүүлэгч болох түлхүүр юм.

Dart, React нь JavaScript, Django нь Python болон бусад олон программыг ашиглан программ хангамжийг хөгжүүлж болох өөр олон хэл байдаг.

Back End Development

Back-end хөгжүүлэлт гэдэг нь вэб сайт дээр харагдахгүй бүх зүйл дээр төвлөрдөг сервер талын программ хангамж дээр ажиллахыг хэлнэ. Энэ нь хэрэглэгчидтэй шууд харьцдаггүй программ хангамжийн хэсэг юм. Back-end хөгжүүлэгчид өгөгдлийн сан, арын логик, хэрэглээний програмчлалын интерфейс (API), архитектур, серверүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, вэбсайтыг зөв ажиллуулахыг баталгаажуулдаг. Тэд хөтчүүдэд мэдээллийн сантай харилцах, өгөгдлийг хадгалах, ойлгох, устгахад тусалдаг кодыг ашигладаг. Back-end хөгжүүлэгчид өгөгдөл хадгалах, цэгцлэх, өөрчлөхийн тулд SQL Server, Oracle зэрэг хэрэгслүүдийг ашигладаг. Back-end талд программ, сервер, мэдээллийн сан орно.

Back End Languages:

PHP : PHP нь веб хөгжүүлэхэд зориулагдсан сервер талын скрипт хэл юм. РНР код нь сервер тал дээр ажилладаг тул үүнийг сервер талын скрипт хэл гэж нэрлэдэг.

C++ : Энэ нь ерөнхий зориулалтын програмчлалын хэл. Энэ нь мөн backend хэл болгон ашиглагддаг.

Java : Java бол хамгийн алдартай, өргөн хэрэглэгддэг програмчлалын хэл, платформуудын нэг юм. Энэ нь өндөр масштабтай.

Python : Python бол хурдан ажиллах, системийг илүү үр дүнтэй нэгтгэх боломжийг олгодог програмчлалын хэл юм.

Node.js : Node.js нь хөтчөөс гадуур JavaScript кодыг ажиллуулахад зориулагдсан нээлттэй эх сурвалж, платформ хоорондын ажлын орчин юм. NodeJS бол хүрээ биш, програмчлалын хэл биш гэдгийг та санах хэрэгтэй. Ихэнх хүмүүс андуурч, үүнийг хүрээ эсвэл програмчлалын хэл гэж ойлгодог. Бид ихэвчлэн Node.js-г Web App эсвэл Mobile App зэрэг API зэрэг арын үйлчилгээнүүдийг бий болгоход ашигладаг. Үүнийг Paypal, Uber, Netflix, Walmart гэх мэт томоохон компаниуд үйлдвэрлэлд ашигладаг.

 

Leave a Reply