fbpx

Day: April 11, 2024

Body tracking

Биеийн хөдөлгөөн дагах гэдэг нь хүний биеийн хөдөлгөөн, байрлалыг олж авах, шинжлэх үйл явцыг хэлнэ. Биеийн хөдөлгөөн дагах нь хүний биеийн хөдөлгөөн, байрлал, заримдаа биометрийн мэдээллийг авч, дүн шинжилгээ хийх үйл явцыг хамардаг. Энэ нь ихэвчлэн хөдөлгөөнийг бүртгэх систем, гүн мэдрэгч бүхий камер, зүүж болох мэдрэгч, заримдаа бүр программ хангамжид суурилсан компьютерын харааны алгоритмууд зэрэг […]