fbpx

Day: May 10, 2024

Домайн нэр (Domain name) гэж сонсож байсан уу?

Интернет дэх эцсийн төхөөрөмж бүр (компьютер) өөрийн гэсэн өвөрмөц хаягтай байдаг. Энэ нь тоонуудын цуваа бөгөөд IP хаяг гэж нэрлэгддэг. Бие биетэйгээ харилцахын тулд компьютерууд өөр компьютерийг IP хаягаар нь тодорхойлдог. Энэ нь тасархай аравтын тэмдэглэгээ эсвэл хоёртын аравтын тэмдэглэгээгээр илэрхийлэгддэг. Жишээ: 172.16.122.204 хаяг аравтын тоон дүрслэлтэй бөгөөд үүнийг хоёртын тоолол руу болгон хувиргаж болно. […]