fbpx

Day: May 1, 2024

Blockchain гэж юу вэ?

Blockchain технологи нь төвлөрсөн бус, ил тод, хувиршгүй системээр хангаснаар санхүүгээс эхлээд нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлага хүртэлх төрөл бүрийн салбаруудад хувьсгал хийсэн. Blockchain талаар сонирхол нэмэгдэхийн хэрээр түүний хөгжлийн зарчмуудыг ойлгох нь илүү үнэ цэнэтэй болж байна. Blockchain нь үндсэндээ компьютерийн сүлжээн дэх гүйлгээг найдвартай, ил тод байдлаар бүртгэдэг тархсан дэвтэр юм. Гүйлгээ бүрийг блок болгон […]