fbpx

Day: May 3, 2024

Лити батерейг юу тэсрэх чадвартай болгодог вэ?

Лити дээр суурилсан батарей нь маш хүчтэй бөгөөд тэсрэх аюултай. Тэдгээрийг дахин дахин цэнэглэх үед дендрит гэж нэрлэгддэг зүйл үүсэж, богино холболт үүсгэж, батарейг галд автуулна. Ulm University химич нар зарим металлууд хэрхэн, яагаад тунадасжих явцад дендрит үүсгэдэг болохыг тайлбарласан загвар зохион бүтээжээ. Эрчим хүчний шилжилтийг эзэмшиж, цахилгаан хөдөлгөөнийг урагшлуулахын тулд дэлхий дахинд шинэ, өндөр […]