fbpx

vs code

The environment of coding /VS code/

Код бичиж эхлэхийн өмнө өөрт тохируулан орчноо бэлдэх Өмнө нь бид IDE ийн тухай ярилцсан. Өнөөдөр Visual Studio Code гэх алдартай эдитерийг өөрийн хэрэглээнд тохируулан хэрхэн customize хийж болох тухай хэдэн зөвлөмж бэлдлээ. Тохиргооны файл VS code эдитерийн нэлээн чухал давуу тал бол тохиргооны файл. Өөрөөр хэлбэл заавал тохиргооны тусгай цонх гарч ирээд тэндээс тохируулах […]