fbpx

ulziitugs

Математик тулаан I хэсэг (by Yamcha)

Математикийн олон гишүүнтийн ерөнхий томьёоны талаарх нэгэн түүх Олон гишүүн гэдэг нь доорх хэлбэрийн тэгшитгэлүүдийг хэлдэг. Энгийнээр бол “3 зэргийн олон гишүүнт” гэдэг нь x³-аар эхэлсэн тэгшитгэл гэж ойлгож болно. a ≠ 0, a, b, c, d, e, f… дурын бодит тоо 10 жилд заадаг эдгээр тэгшитгэлүүдийн x-ийн утгыг олох ерөнхий томьёо оршин байдаг. Тэгвэл […]

The environment of coding /VS code/

Код бичиж эхлэхийн өмнө өөрт тохируулан орчноо бэлдэх Өмнө нь бид IDE ийн тухай ярилцсан. Өнөөдөр Visual Studio Code гэх алдартай эдитерийг өөрийн хэрэглээнд тохируулан хэрхэн customize хийж болох тухай хэдэн зөвлөмж бэлдлээ. Тохиргооны файл VS code эдитерийн нэлээн чухал давуу тал бол тохиргооны файл. Өөрөөр хэлбэл заавал тохиргооны тусгай цонх гарч ирээд тэндээс тохируулах […]