fbpx

Git ны Программ хангамжийн хөгжүүлэгчид Хамтран программ хөгжүүлэхэд зориулагдсан. Программын өөрчлөлт шинэчлэлтийг удирдахад зориулагдсан систем юм.

 

  • 2005 он: Git хамгийн эхэн Линус Торвальдс-ын танилтын худалдааны лист дээр нийлүүлэгдсэн. Энэ удаагийн удирдах систем бол тодорхой хувилбарын цаг байсан.
  • 2007 он: Git хамгийн түрүүнд GitHub-тэй холбогдлоо. Энэ нь хэрэглэгчид хамтран ажиллах, кодыг хуваалцах, засах зэрэг үйлдлүүдийг хийхийн тулд дэлгэцийг олгоход ашиглагдана.
  • 2016 он: Microsoft нь GitHub-г 75 сая долларын хэмжээтэй санаачлан авч, хэрэглэгчдийн тусгай кодыг хамгийн эрэлттэй вэб-сайт рүү хөгжүүлэнэ.
  • 2020 он: GitHub нь Git-ийн кодыг хуулах, татах, амжилттай байгаа хувилбарын тэмдэгтүүдийг оруулсан байна.

git Суулгах.

clone Үйлдэл.

git clone “url” folder name

 

git config –global user.name “Your Name”

git config –global user.email “your.email@example.com”

push Үйлдэл.

git add .

git commit -m “Your commit message”

git push origin “branch name”

pull Үйлдэл.

git pull origin main

Leave a Reply