fbpx

Day: January 11, 2024

git + github

Git ны Программ хангамжийн хөгжүүлэгчид Хамтран программ хөгжүүлэхэд зориулагдсан. Программын өөрчлөлт шинэчлэлтийг удирдахад зориулагдсан систем юм.   2005 он: Git хамгийн эхэн Линус Торвальдс-ын танилтын худалдааны лист дээр нийлүүлэгдсэн. Энэ удаагийн удирдах систем бол тодорхой хувилбарын цаг байсан. 2007 он: Git хамгийн түрүүнд GitHub-тэй холбогдлоо. Энэ нь хэрэглэгчид хамтран ажиллах, кодыг хуваалцах, засах зэрэг үйлдлүүдийг […]