fbpx

XҮН БА КОМПЬЮТЕРЫН ХАРИЛЦАА

Компьютерийг хэрхэн, яаж хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжэй болгохыг судлах арга хэрэгсэл HCI 1980-аад оны эхээр гарч ирсэн.Human-Computer interaction (HCI) буюу хүн ба компьютерын харилцаа гэх шинжлэх ухаан нь хэрэглэгч болон компьютерын харилцаа нь хэрэглэгчийн хүчин чадал, чадварт зохицсон компьютерын техник, тоног төхөөрөмж, түүний программын зохиомжийг судалдаг компьютерын салбар ухаан юм.

HCI юу судалдаг вэ?

Ямарваа нэгэн хүнд (хүүхэд, залуучууд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн) төхөөрөмж/программ зохион бүтээх, хөгжүүлэх,түүнийгээ үнэлэх.

Хэрэв та төхөөрөмж/программ зохион бүтээж байгаа бол зорилтод хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн зүйлийг хийх нь чухал билээ.Хэдий хүсэл сонирхолд нь нийцүүлж байгаа гээд дундажийг барих нь маш буруу юм.Энэ тал дээр маш анхаарах хэрэгтэй.

Анхаарах зүйлс

Хүн болгоны харах, сонсох, мэдрэх, амтлах, үнэлэх, хөдлөх чадвар хязгаарлагдмал байдаг тиймээс хүн юуг харж чадах чадахгүй,юуг сонсож чадах чадахгүйг сайн судалгаа хийсний үндсэн дээр хүнд таарсан программ зохиож чадна.

HCI-ийн ач холбогдол

Хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах: HCI нь хэрэглэгчдэд ээлтэй, ойлгомжтой технологи бий болгоход ихээхэн ач холбогдол өгдөг. Хэрэглэгчид технологийн талаар эерэг туршлага хуримтлуулж чадвал тэд үүнийг хүлээн авч, илүү үр дүнтэй ашиглаж, сэтгэл ханамжийг авдаг.
Бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх: HCI зарчмууд нь даалгавар, ажлын урсгалыг оновчтой болгох систем, интерфейсийг зохион бүтээхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. HCI нь хэрэглэгчийн хүчин чармайлт, сурахад илүү хялбар болгож бизнесийн хэрэглээнээс эхлээд эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртэл янз бүрийн салбарт бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.
Алдааг бууруулах: HCI нь дизайн болон ашиглахад тохиромжтой байдлын нарийн туршилтыг хийснээр алдаа болон хэрэглэгчийн бухимдлын боломжит эх үүсвэрийг тодорхойлж, багасгахад тусалдаг. Энэ нь ялангуяа агаарын тээвэр, эрүүл мэнд, санхүү зэрэг салбарт маш чухал бөгөөд алдаа нь ноцтой үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм.
Хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах: HCI нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст технологийн хүртээмжтэй байдлыг хүргэхийг илүүтэйгээр зорьдог. Хэрэглэгчийн янз бүрийн хэрэгцээг харгалзан HCI нь мэдээлэл, үйлчилгээнд хүртээмжтэй байдал, тэгш хүртээмжийг дэмждэг.
Аюулгүй байдлыг сайжруулах: Автомат жолоодлоготой машин, эмнэлгийн төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж зэрэг чухал системүүдэд HCI нь аюулгүй байдал, ашиглалтыг чухалчилж, ослын магадлалыг бууруулах интерфейсийг зохион бүтээхэд маш чухал юм.
Өөрчлөгдөж буй технологид дасан зохицох: HCI судлаачид болон мэргэжилтнүүд хөгжиж буй технологийн чиг хандлагад дасан зохицож байдаг. Технологи хөгжихийн хэрээр HCI мэргэжилтнүүд хэрэглэгчдэд шинэ хэрэгсэл, интерфэйсийн боломжуудыг ашиглахад тусалдаг.
Ёс суртахууны талаар анхаарах зүйлс: HCI нь технологийн дизайн, ашиглалттай холбоотой ёс зүйн асуудлуудыг улам бүр анхаарч байна. Үүнд мэдээллийн нууцлал, алгоритмын гажуудал, технологийн нийгэмд үзүүлэх нөлөө зэрэг асуудлууд орно. HCI-ийн мэргэжилтнүүд технологи нь ёс зүйн зарчим, нийгмийн үнэт зүйлсийг хүндэтгэхийн төлөө ажилладаг.
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж: Хэрэглэгчийн эерэг туршлага нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үнэнч байдлыг бий болгодог. Сэтгэл ханамжтай хэрэглэгчид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бусдад санал болгож, брэндийн нэр хүнд, өсөлтөд хувь нэмэр оруулах магадлал өндөр байдаг.

Leave a Reply