fbpx

Хөгжүүлэгчид болон програмистууд бүгд урагшаа чиглэсэн үйлдлүүдийг хийж эцсийн хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүнийг гаргадаг. Харин reverse engineering нь тухайн чиглэлийг эсрэгээр нь хийж тухайн бэлэн гарсан бүтээгдэхүүнээс эх кодыг нь гаргах, задлан шинжилгээ хийх, мэдлэг олж авах зорилгоор хийгддэг боловч ихэнхдээ объектыг хуулбарлах эсвэл сайжруулахад ашиглагддаг. Жишээ нь , ямар нэгэн си хэл эсвэл өөр нэгэн програмчлалын хэл дээр бичигдэн эцсийн бүтээгдэхүүн болсон файлыг доод түвшний хэл болох ассемблер хэл дээр шинжлэн урвуу инженерчлэл хийхийг хэлнэ. Энэ нь ерөнхийдөө бидний ашигладаг програм хангамжуудыг хүмүүс хувиараа cracking хийж бидэнд ашиглах боломж олгодог хүмүүсийн ажил юм.

Бүтээгдэхүүнийг урвуу инженерчлэхийн тулд хийж болох алхмууд:

  • Мэдээлэл цуглуулах

Энэ процесс нь бүтээгдэхүүнийг хэмжих, эх загварыг тодорхойлох, төхөөрөмжийн анхны кодчилолыг гаргах явдал юм. Энэ эхний алхам нь чухал тул та объект эсвэл системийг задлахаасаа өмнө ойлгох хэрэгтэй.

  •  Загвар боловсруулах

Өмнөх алхамд цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн та бүтээгдэхүүн, эд ангиудын ноорог эсвэл загварыг гаргаж болно. Энэ загвар нь ихэвчлэн гурван хэмжээст бөгөөд компьютер дизайн (CAD) ашиглан үнэн зөв дүрслэлийг олдог. Загварыг судлах нь бүтээгдэхүүний дизайны зорилгын талаар мэдээлэл авахад тусална.

  •  Объектыг задлах

Дараагийн алхам бол бүтээгдэхүүнийг системтэйгээр задлах явдал юм. Та объектын давхаргыг урьдчилан тодорхойлсон процессын дагуу давхаргаар нь задлана. Та дараагийн шатанд дахин угсрахад хялбар болгохын тулд эд ангиудыг салгаж байхдаа цэгцэлж болно. Объектыг дараалан буулгах нь тус бүрийн хэсгүүдийг шалгаж, хэмжиж, тэдгээрийн ажиллагааг үнэлэхэд тусална.

  •  Бүтээгдэхүүнийг үнэлэх

 Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг салгасны дараа та тодорхой асуудлуудыг оношлох, алдааг арилгахын тулд хэсэг бүрийг үнэлж болно. Эдгээр бүтээгдэхүүний үнэлгээний үр дүнд бий болсон мэдээлэл нь дизайны зорилгодоо хүрэхэд тань тусална. Та ажиглалтаа тэмдэглэж, сайжруулахын тулд олж мэдсэн зүйлээ баримтжуулж болно. Мөн та дахин бүтээхэд туслахын тулд бүтээгдэхүүний ноорог компьютерт сканнердаж болно.

  • Тухайн зүйлийг сэргээн засварлах

Дахин бүтээх үе шатанд та өөрчлөлт хийж, бүтээгдэхүүнийг сайжруулж байгаа эсэхийг шалгаж болно. Энэ процесс нь танд эх хувилбарын сайжруулсан хувилбарыг гаргах боломжийг олгоно. Хэрэв үйл явцын зорилго нь объектыг дахин бүтээх юм бол та бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэгтгэж, бүтээгдэхүүнийг дахин бүтээх боломжтой.

Leave a Reply