fbpx

VLAN тодорхойлолт

 • VLAN – Virtual Local Area Network
 • VLAN гэдэг нь сүлжээний 2-р давхарга дээрх логик хуваалт юм
 • VLAN бүр өөр өөр броадкаст домайн болох бөгөөд IP хаяглалын
  хувьд мөн өөр өөр сүлжээний хаягтай байна.
 • VLAN бүр өөр өөр сүлжээ тул хоорондоо холбогдохдоо давхарга 3
  дээр ажилладаг төхөөрөмжийг ашиглана.

                                                                     Зураг1.

VLAN – Давуу тал

 1. Аюулгүй байдал, хамгаалалт
 2. Өртөг
 3. Гүйцэтгэл
 4. Броадкаст шуурга үүсэхээс сэргийлэх, багасгах
 5. IT инженерийн ажлыг хөнгөвчлөх 
 6. Сүлжээ болон түүн дээрх үйлчилгээг удирдах

VLAN – Төрөл

VLAN – г зохион байгуулах аргаар нь 2 төрөлд хуваана.

 1. Статик
 2. Динамик

VLAN – г дамжуулж буй мэдээнийх нь төрлөөр

 1. Data VLAN
 2. Default VLAN
 3. Native VLAN
 4. Management VLAN
 5. Voice VLAN

                                                            Зураг2. VLAN1 

** Дефаултаар бүх портууд VLAN 1-д хамааралтай.

** Дефаултаар Native VLAN нь VLAN 1.

**Дефаултаар Management VLAN нь VLAN 1.

** VLAN 1 – ийг устгаж болохгүй, шинээр үүсгэхгүй, өөрчлөхгүй.

Leave a Reply