fbpx

UI,UX дизайн гэж юу вэ? 

UI (User interface) дизайн ба UX (User Experience) дизайн нь дижитал бүтээгдэхүүний дизайны хүрээнд хоорондоо нягт холбоотой.Ихэнх хүмүүс энэ 2-ийг нэг зүйл гэж боддог нь эндүүрэл юм. Энэ хоёр нь ялгаатай хоёр салбар юм.

UI дизайн

UI дизайн нь тухайн веб болон апп-ын харагдахуйц элементүүд болон хэрэглэгч тэдгээр элементүүдтэй хэрхэн харилцаж буйг тодорхойлох загварлах юм. Үүнд товчлуур, цэс, маягт, зураг болон хэрэглэгчдийн харьцдаг бусад харааны элементүүдийн зохион байгуулалтыг төлөвлөх зэрэг орно. UI дизайнерууд нь нүдэнд харагдахуйц, ойлгоход хялбар, ашиглахад хялбар интерфэйсийг бүтээхэд ажилладаг. Тэд ихэвчлэн Adobe XD, Sketch, эсвэл Figma гэх мэт хэрэгслүүдтэй ажилладаг бөгөөд хэрэглэгчийн интерфэйсийн загваруудыг бий болгодог.

UI designer

UI designer нь дараах 3-н зүйлийг баримтлаж ажилладаг.

  1. Visual Design: UI дизайнерууд дижитал бүтээгдэхүүний харагдахуйц элементүүдийг бий болгодог бөгөөд үүнд өнгө, хэв маяг, дүрс болон бусад график элементүүдийг сонгох нь уялдаа холбоотой харагдахуйц интерфэйсийг бий болгох явдал юм.
  2. Хүртээмжтэй байдал: UI дизайнеруудын бүх хэрэглэгчид, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсд үр дүнтэй хандаж, харьцах боломжтой байхын тулд интерфейсийг зохион бүтээхдээ хүртээмжтэй байх зарчмуудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
  3. Responsive дизайн: Төрөл бүрийн төхөөрөмж, дэлгэцийн хэмжээг ихсэх тусам тухайн нягтралд дасан зохицож, хариу үйлдэл үзүүлэх интерфейсийг бий болгох шаардлагатай болдог. Үүнд ашиглаж буй төхөөрөмж дээр тулгуурлан динамикаар тохируулах боломжтой уян хатан зохион байгуулалт, элементүүдийг төлөвлөх шаардлагатай.

UX дизайн

UX дизайн нь тухайн бүтээгдэхүүнийг ашиглах ерөнхий туршлагад илүү анхаардаг. Үүнд хэрэглэгч тухайн бүтээгдэхүүнтэй анх харьцсанаас эхлээд тухайн бүтээгдэхүүнээ цаг хугацааны явцад хэрэглэж байсан туршлага хүртэл бүх зүйлс багтана. UX дизайнерууд нь хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, зан төлөвийг ойлгох, хэрэглэгчийн судалгаа хийх, хэрэглэгчийн дүр төрх, хэрэглэгчийн туршлагыг саадгүй, тааламжтай байлгахын тулд бүтээгдэхүүний ерөнхий урсгал, бүтцийг төлөвлөх үүрэгтэй.

UX designer

UX дизайнерын үүрэг бол бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглах боломжтой, тааламжтай, хүртээмжтэй болгох явдал юм.Олон компаниуд хэрэглэгчийн туршлагыг зохион бүтээдэг хэдий ч энэ нэр томьёо нь вэб сайт, апп-д зориулсан дижитал дизайнтай ихэвчлэн холбоотой байдаг. Тодорхой үйл явц нь бүтээгдэхүүнээс бүтээгдэхүүн, компаниас компанид өөр өөр байдаг ч дизайны ерөнхий үе шатууд ижил хэвээр байх хандлагатай байдаг.

UX дизайнерын хийгдэх ажлууд:

  1. Хэрэглэгч болон брэндийг ойлгох. Хэрэглэгчийн хувьд ямар асуудлыг шийдэх гэж байгаа талаар бодох мөн тухайн брэндийн зорилгийг ойлгох
  2. Хэрэглэгчийн судалгаа хийх. Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, зорилго, зан байдлыг тодорхойлох.
  3. Сурсан зүйлдээ дүн шинжилгээ хий. Энэ үе шатанд та бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хамгийн чухал элементүүдийг тодорхойлоход туслах зорилгоор судалгаандаа тулгуурлан хэрэглэгчийн дүрүүдийг бүтээх болно. Хэрэглэгчийн урсгал ямар харагдахыг дүрслэдэг.
  4. Хэрэглэгчийн тест хийх. Бодит хэрэглэгчид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй хэрхэн харьцаж байгааг хянах замаар дизайныг баталгаажуулах (хэрэглэх чадварыг шалгах). Дизайнтай холбоотой аливаа бэрхшээлийг тодорхойлж, шийдэл боловсруулах.

UI,UX-ийн ялгаа

UI (Хэрэглэгчийн Интерфейс) Дизайн нь дижитал бүтээгдэхүүний байршил, өнгө, хэв маяг, зураглал гэх мэт харагдахуйц тал дээр төвлөрдөг.
UX (User Experience) дизайн нь ашиглалт, хүртээмж, функциональ байдал зэрэг хэрэглэгчийн ерөнхий туршлагад төвлөрдөг.
UI дизайнерууд хэрэглэхэд хялбар, брэндтэй нийцсэн харагдахуйц үзэмжтэй интерфэйсийг бүтээдэг.
UX нь хэрэглэгчийн хэрэгцээ, зан төлөв, сонголтыг ойлгох замаар бүтээгдэхүүний ашиглалт, үр нөлөөг оновчтой болгодог.
UI болон UX дизайнерууд хэрэглэгчдэд саадгүй, сэтгэл ханамжтай туршлагыг хүргэх дижитал бүтээгдэхүүнийг бий болгохын тулд нягт хамтран ажилладаг.

Leave a Reply