fbpx

sparql

RDF triplestore өгөгдлийн сан гэж сонссон уу?

RDF triplestore нь объектуудын сүлжээ болон бий болсон холбоо хамаарлуудаас дүгнэлт ашиглан шинэ мэдээллүүдийг гаргаж ирдэг граф өгөгдлийн сангийн нэг төрөл юм. Энэхүү өгөгдлийн сан нь олон төрлийн өгөгдлийг холбох боломжийг олгодог уян хатан, динамик байдалтай ба асар том мэдлэгийн графуудыг бүтээхэд текст анализаар баяжуулан утга агуулгатайгаар хайх боломжийг олгодог. RDF нь Resource Description Framework […]