fbpx

electronics

HDMI хэрхэн ажилладаг вэ?

HDMI нь мэдээлэл эсвэл өгөгдлийг нэг байршлаас нөгөө рүү шилжүүлэхийн тулд шилжилтийг багасгасан дифференциал дохиоллын технологийг(transition-minimized differential signaling technology) ашиглан ажилладаг. Шилжилтийг багасгасан дифференциал дохиолол (TDMS) нь нэг төхөөрөмжөөс нөгөө төхөөрөмж рүү кабелийн уртын хэмжээтэйгээр дамжуулах явцад өгөгдөл болон мэдээллийн чанарыг алдагдуулахаас хамгаалах техник юм. Энэ нь ямар утгатай вэ гэхээр илгээгч төхөөрөмж шилжилтийн тоог […]