fbpx

Өнөөдөр Machine Learning(ML) талаар анхан түвшний мэдлэгийг олж авцгаая. Machine Learning (ML) гэдэг нь программистууд алгоритм боловсруулахад зардал багатайгаар асуудлуудыг шийдвэрлэх ерөнхий нэр томьёо бөгөөд өөрсдийн оронд машинуудад “тэдний” алгоритмыг “нээхэд” туслах замаар асуудлыг шийддэг. Хүний боловсруулсан аливаа алгоритмаар юу хийхийг тодорхой зааж өгөх болно. Machine Learning нь хиймэл оюун ухааны (AI) дэд салбар бөгөөд тодорхой програмчлагдсангүйгээр өгөгдлөөс суралцах замаар компьютерийн системүүд тодорхой даалгаварт гүйцэтгэлээ сайжруулах боломжийг олгодог алгоритм, статистик загвар боловсруулахад чиглэдэг. Энэ нь эрүүл мэнд, санхүү, автомат жолоодлоготой тээврийн хэрэгсэл, байгалийн хэлний боловсруулалт, дүрс таних гэх мэт өргөн хүрээний салбарт хэрэглэгдэхүүнтэй, хурдацтай хөгжиж буй салбар юм. Машин сургалтын зарим үндсэн ойлголтууд болон талууд:

1. Types of Machine Learning: Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning

2. Data Preprocessing: Өгөгдөл нь машин сургалтын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Өгөгдлийн урьдчилсан боловсруулалт нь өгөгдлийг сургалтын загварт тохирсон эсэхийг баталгаажуулахын тулд цэвэрлэх, хэвийн болгох, функцын инженерчлэл зэрэг ажлуудыг агуулдаг.

3. Алгоритм: Машин сургалтын алгоритмууд нь өгөгдлөөс суралцдаг математик загварууд юм. Эдгээр нь энгийн шугаман регрессийн загвараас эхлээд нарийн төвөгтэй neural link хүртэл байж болно. Алгоритмыг сонгох нь асуудлын төрөл, өгөгдлийн шинж чанараас хамаарна.

4. Model Training: Model Training нь өгөгдлийн багцыг ашиглан өгөгдлийн доторх загвар, харилцааг алгоритмд заах явдал юм. Сургалтын явцад алгоритм нь үнэн зөв таамаглал гаргахын тулд параметрүүдээ оновчтой болгодог.

5. Model Evaluation: Machine Learning загварын гүйцэтгэлийг үнэлэхийн тулд асуудлын талбараас хамааран нарийвчлал, санах ой, F1-score гэх мэт янз бүрийн хэмжүүрүүдийг ашигладаг.

6. Model Deployment: Загварыг сургаж, үнэлсний дараа түүнийг шинэ өгөгдөл дээр таамаглал гаргахад ашиглаж болно. Энэ нь загварыг вэб програм, гар утасны програм эсвэл бусад програм хангамжийн системд нэгтгэхтэй холбоотой байж болно.

Leave a Reply