fbpx

Орчин үеийн өндөр ачаалалтай байдаг вэб сайтууд нь хэрэглэгчид эсвэл үйлчлүүлэгчдээс ирсэн олон зуун мянган, эсвэл олон сая хүсэлтийг хүлээн авч оновчтой ​​текст, зураг, видео, програмын өгөгдлийг хурдан бөгөөд найдвартай байдлаар өгөх ёстой болдог. Эдгээр өндөр ачааллыг хангахын тулд орчин үед хамгийн шилдэг хувилбар бол ерөнхийдөө бага зардалтай илүү олон сервер нэмэх юм.

Ачаалал тэнцвэржүүлэгч(load balancer) нь таны серверүүдийг зохицуулж буй “замын цагдаа”-ын үүргийг гүйцэтгэдэг ба бүх серверүүдээр гүйцэтгэлийг бууруулж болзошгүй үйлчлүүлэгчийн хүсэлтүүдийг чиглүүлж, хурд, хүчин чадлын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, аль ч серверийг хэт их ажиллуулахгүй байх боломжийг олгодог байна. Хэрэв нэг сервер унтарвал ачаалал тэнцвэржүүлэгч нь урсгалыг үлдсэн онлайн серверүүд рүү чиглүүлдэг. Серверийн бүлэгт шинэ сервер нэмэгдэхэд ачаалал тэнцвэржүүлэгч автоматаар түүнд хүсэлт илгээж эхэлдэг.

Ачааллыг тэнцвэржүүлэх алгоритмууд:
Ачааллыг тэнцвэржүүлэх алгоритмууд нь өөр өөрийн гэсэн давуу талтай байдаг ба та хэрэгцээнээсээ хамааруулж ачааллыг тэнцвэржүүлэх аргыг сонгох нь оновчтой байдаг.

1.Round Robin – Хүсэлтийг серверүүдийн бүлэгт дараалал дарааллаар нь тараадаг.

  2.Least Connections – Хамгийн бага холболттой сервер рүү шинэ хүсэлт илгээгдэнэ. Сервер бүрийн тухайн үеийн ачааллыг тооцож хамгийн бага холболттой байгааг олно.

  3.Least Time – Хамгийн бага идэвхтэй байгаа холболт болон хамгийн хурдан хариу өгөх хугацаанд суурилсан томьёонд үндэслэн аль сервер лүү хүсэлт илгээхээ шийднэ.

  4.Hash– Үйлчлүүлэгчийн IP хаяг эсвэл таны тодорхойлсон түлхүүр дээр үндэслэн хүсэлтийг түгээдэг.

  5. Random with Two Choices– Хоёр серверийг санамсаргүй байдлаар сонгож, хүсэлтийг илгээнэ.
  Түүний дараа Least Connections алгоритмыг хэрэгжүүлнэ.

  Ачааллыг тэнцвэржүүлэхийн давуу тал:
  1.Сул зогсолтыг багасгасах

  2.Өргөтгөх боломж

  3.Уян хатан байдал

  4.Үр ашигтай байдал

  Leave a Reply