fbpx

7-11 насныханд зориулсан Англи хэлний суурь мэдлэгийг инжерчлэлийн ойлголтоор баяжууласан анхан шатны анги

Уг анги нь Англи хэлний багахан мэдлэгтэй эсхүл ямар ч суурьгүй хүүхдэд зориулсан анги юм. Хичээл хялбар, зугаатай, тоглоомчилсон байдлаар орж дуу бичлэг тоглоом зэргийг тоглон богино хугацаанд Англи хэлний анхан шатны болон инженерчлэлтэй холбогдолтой 500 гаруй үгийн сантай болж, түүндээ тулгуурлан уншиж, бичиж, ярьж сурна.

Хичээлийн агуулга нь олон улсын хэлний чадварыг үнэлэх стандарт  [CEFR] - Pre-A1, Кембрижийн хүүхдэд зориулсан Англи хэлний шалгалт болох [YLE] - Starters түвшинд нийцнэ.

Хичээлийг Мон Судар компаниас эрхлэн гаргасан English for Everyone Junior номонд суурьлан орно.

Үндсэн хичээлийг инженерчлэлийн ойлголтуудаар баяжуулсан учир манай бусад кодчилол, инженерчлэлийн ангиудад дэвшин суралцах боломжтой болно.

  • My abc
  • My 123
  • My name
  • My school
  • My plurals
  • My questions
  • My pronouns
  • My proffessions