fbpx

Т. Эмүжин

Монгол улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн салбар сургууль болох Эрчим Хүчний Их Сургуулийн Цахилгаан Электроникийн ангийн оюутан. 2022 оны 4 сараас хойш бага насны хүүхдүүдэд инжинерийн анги хэл болон Скрач блок кодчлолын хэл зааж байсан туршлагатай.

JAVA
75%
JavaScript
85%
C++
80%
Дижитал Аналог Электроник
75%

  • Education
    Цахилгаан ба Электроникийн инжинер
  • Experience
    Эхний жил