fbpx

Enkhjin Telenged

Алгоритм гэж юу вэ?

Алгоритм гэж юу вэ? Хүн өдөр бүр элдэв ажил үйлчилгээ эрхлэн явуулахдаа тогтсон дараалал, дүрэм зааврын дагуу хийж гүйцэтгэдэг. Бялуу хийх, өглөө босох, нүүрээ угаах, тоо бодоход тодорхой тооны үйлдлийг дэс дараатайгаар хийдэг. Жишээлбэл бялуу хийхийн тулд доорх үйлдлийг хийж болно. Үүнтэй адилаар математикийн бодлогыг бодоход хийх үйлдлийг тодорхой дарааллаар жагсааж болно. Жишээ нь урт […]