fbpx

Day: August 25, 2023

Өгөгдлийн сан гэж юу вэ?

Мэдээллийн сан нь цахим хэлбэрээр хадгалагдаж, удирддаг зохион байгуулалттай мэдээллийн цуглуулга юм. Энэ нь их хэмжээний мэдээллийг үр дүнтэй хадгалах, сэргээх, удирдахад зориулагдсан. Өгөгдлийн сан нь энгийн хувийн бүртгэл хөтлөлтөөс эхлээд аж ахуйн нэгжийн түвшний нарийн төвөгтэй систем хүртэл янз бүрийн хэрэглээнд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өгөгдлийн сан нь хүснэгт болгон зохион байгуулагдсан өгөгдлүүдээс бүрддэг бөгөөд […]