fbpx

Day: February 24, 2023

Үйлдлийн систем гэж юу вэ?

Компьютерын ажиллагааг 2 давхаргаас тогтдог гэж хэлж болох юм. Энэхүү 2 давхрага нь компьютерийн техник хангамж болон программ хангамж юм. Тэгвэл програм хангамжийн давхарыг дотор нь дахиад хоёр давхаргад хуваан үзэж болох бөгөөд үүнийг үйлдлийн систем болон бусад программууд гэж хуваана. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч програмуудын тусламжтайгаар компьютертэй ажиллана. Харин програмууд нь үйдлийн системийн тусламжтайгаар компьютерын […]