Тооцоолол бол бидний хийдэг бүх зүйлийн нэг хэсэг юм. Тооцоолол нь инженерчлэл, бизнес, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт инновацийг бий болгодог бөгөөд энэ нь бүх төрлийн нарийн төвөгтэй, бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийддэг.

Компьютерийн шинжлэх ухаан нь компьютер, тооцооллын системийг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Энэ нь програм хангамжийг бүрдүүлдэг алгоритмаас эхлээд програм хангамж нь техник хангамжтай хэрхэн харьцах, програм хангамжийг хэр сайн боловсруулж, зохион бүтээх хүртэл бүх зүйлийг багтаасан өргөн хүрээний талбар юм. Компьютерийн эрдэмтэд янз бүрийн математикийн алгоритм, кодчилол, програмчлалын мэргэжилтнүүдийн ур чадвараа ашиглан компьютерийн үйл явцыг судалж, шинэ программ хангамж, системийг хөгжүүлдэг.