fbpx

Хиймэл оюун ухаантай холбоотой шилдэг 10 номыг мэдээлэл тус бүрээр давуу талын номнууд, англи, монгол хэл дээр хэд хэдэн сонголтыг санал болгож байна

Sapiens: A Brief History of Humankind

“Sapiens: A Brief History of Humankind” – Ювал Ноа Харари (Yuval Noah Harari)
(Сапиенс: Хүмүүний түүхийн товч танил)

“Сапиенс: Хүмүүний түүхийн товч танил” ном нь Ювал Ноа Харари (Yuval Noah Harari) хэлэлцүүлсэн амжилттай гарсан номын нэг юм. Энэ ном нь антропологийн чиглэлээр хүмүүний түүхийг маш интересноос нь таниулж, ухамсаргүйгээр тайлбарласан хүртэлхэн өндөр түвшинд тайлагдсан томоохон учиртай ном билээ.

Номын гол хэсгүүдэд хүмүүний эволюци, түүний хүндрэл, амны хувьд хэрхэн өөрчлөгдсөн, олон улсын бие даасан түүх, холбоо хамаарал, баримт бичиг, худалдаа, ур чадвар болон шинж чанар болон өөртөө амархан судалсан сэдэвүүд хэлсэн байна.

Энэ ном нь мэргэшсэн номын жанртай бөгөөд мэдээлэл тоног төхөөрөмж, технологийн хөгжлийн хамт байгууллагад, сургуулиудад ажиллаж буй судлаач нарт, хариуцагч нарт болон ямар нэгэн алдааны шинжлэлээр сонирхогчдод ангийн ойлголт, сэдэв бүрдүүлэхэд ашиглахад амархан байдаг. Тиймээс, энэ номыг уншиж хүмүүнлэл, судалгаа, хүний эволюци, ухамсаргүй зүйлсийг мэдэхэд амжилттай байдаг байх ёстой.

Та энэ номыг уншаж эрдэмтэн болох, хүмүүнлэлийг тодорхойлох, судалгаа хийх, хариуцлага авах зорилгоор уншаад, тэдгээрийг хэдийнэ маш сайн сайжруулаад, гүйцээн ойлгож болно.

"Homo Deus: A Brief History of Tomorrow"

“Homo Deus: A Brief History of Tomorrow” – Ювал Ноа Харари (Yuval Noah Harari)
(Хомо Деус: Урьд нь хүмүүн болох учиртай түүх)

“Хомо Деус: Урьд нь хүмүүн болох учиртай түүх” ном нь Ювал Ноа Харари (Yuval Noah Harari) гаргасан дагаж номнуудын нэг юм. Энэ ном нь “Сапиенс: Хүмүүний түүхийн товч танил” номын үргэлжлэх үедийн дараа ирсэн, авангар ном бөгөөд 2015 онд хэвлэгдсэн номын дагаж бүтээл юм.

“Хомо Деус” номын агуулга нь үнэн зөв сэдэвлэгдсэн мэдээллээс тогтохгоор, антропологийн, социологийн, насанд хүрсэн боловсролын хамт бүрэлдэхүүн, технологийн хөгжил, мөн архитектур, эртний хэмжээний боловсролын талаар, түүнтэй холбоотой нөхцөл болон уламжлалт хорих зарим ангилалд судалсан, тодорхойлсон ном юм.

Номын гол хэсгүүдэд “Сапиенс” номын урьд нь болсон амьдралд төрөлхтний талаар бие даасан түүх, ухамсаргүйгээр хэрхэн өөрчлөгдсөн, хүмүүний хөгжил, технологийн хөгжил, гар утас, бие даасан эрсдэл болон өөртөө амархан судалсан сэдэвүүд хэлсэн байна.

Энэ ном нь хүмүүнлэлийг, хүмүүн болсон болон хүмүүн болох учиртай болон архитектур, технологийн хөгжил, үндэсний байгууллагад ажиллаж буй хүний нөхцөл, хувь тавьгаарын талаар шинж чанар, нөхцөл болон өөрийн бие даасны өөрчлөлт, хүндрэл гэх мэт зүйлсдээ гүн барьж, шинж чанарчлалын аргаар тайлагдсан байх ёстой.

Та энэ номыг уншаж, тэдгээрийг хэрхэн хүмүүн болох, маш сайн сайжруулаад хүмүүнлэлийн болон технологийн хөгжлөөр харьцуулаад, өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийгөө дэмжих, бодох зорилгоор уншаад амжилттай болохыг хүсье.

"Thinking, Fast and Slow"

“Thinking, Fast and Slow” – Даниел Канеман (Daniel Kahneman)
(Мэдлэг, Хурд, Хөдөлмөр)

“Thinking, Fast and Slow” ном нь америкт хангасан Израилийн ухаан газар, экономист Даниел Канеман (Daniel Kahneman) гаргасан ном юм. Энэ ном нь үүний гоо сайхны талаар худалдаачин, зохиолч, иргэний повдаш, бизнесийн амьдрах ажилчид, антрополог, социологийн хүрээлэнд өргөжүүлсэн судалгаа боловсруулалттай ном юм.

Номын гол хэсгүүдэд Даниел Канеман нь мэдлэгийн хувьд харгалзах 2 төрлийн ойлголттой гэж таних “дамжуурлага үйл ажиллагаа” болон “урьдчилан мэдлэг” гэсэн ажлын талаар тодорхойлж, ямар ч зорилтот ажил хийхдээ эдгээр ойлголтуудыг хэлсэн байна.

Урьдчилан мэдлэг нь бидний ухаан, амьдрал, бизнесийн шалтгаан болон бусад ажиллагаагаа бүтээхэд өндөр түвшинд тайлагддаг тэмдэгт мөрийн ойлголт, ойлгомжтой ажиллагаагаа илэрхийлнэ. Дамжуурлага үйл ажиллагаа нь таны үүргээ төвлөрүүлэх хугацааны шалтгаангаас хамаардаг хурд, хөдөлмөр хэрхэн үүрэх, зүрхний түлш, хувьсгалт зэргийг ажиглаж байх нэг төрлийн ойлголт билээ.

Номын агуулга нь харин туршлагатай, сайжруулагдашгүй, илүү тодорхойгүйгээр олон түлхүүр, сэдвийг төрөөр тайлбарласан байдаг. Номыг уншиж, мэдээллийг бүхий л хүнтэй байдлыг уншиж үзэх, хүмүүсийн хэвийн, алтан шинжлэлийг таниулах зорилготой хэрэгжүүлэх, бүхэлдээ түүний хэлц, төдий зүгийг ойлголоо харгалзах, хурд, хөдөлмөрийг мэдэхэд амжилттай болно.

“Thinking, Fast and Slow” номыг уншж байхад бизнес, сургууль, социологи, психологи, боловсролын газрын ажилчид хамгийн сайн байдаг, ойлгомжтой хувьсгалыг олж мэдэх боломжтой болно. Таны хувьд уншиж байсанаараа дотроо оршин суугаа харилцаанд болон хувь нэмрээ олон болоод том амжилттай байдаг байх ёстой.

"The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business"

“The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business” – Чарльз Дүхиг (Charles Duhigg)
(Шатны эрчим хүч: Бизнес болон амьдралд хийдэг эрх зүйн ангилал)

“Шатны эрчим хүч: Бизнес болон амьдралд хийдэг эрх зүйн ангилал” ном нь Чарльз Дүхиг (Charles Duhigg) гаргасан ном юм. Энэ ном нь хүмүүний шат, амьдрал, бизнесийн өөрчлөлтийг шинжлэх, амжилтыг бүрдүүлэхдээ шатны эрчим хүчийг ямар ч эгнээний болон зорилготой амархан ойлгомжтой ажиллагаатай холбоотойг харуулсан байдаг.

Номын гол хэсгүүдэд Чарльз Дүхиг хоёулын шатны эрчим хүч, эдгээрийг хамгийн бага зарим шатанд хэрхэн гаргаж болох, хурд, хөдөлмөр, шинжлэлийг энэхүү бодлогын талаарх аргаар тайлбарласан байдаг. Тэдгээрийгээ хамгийн анхны уруулыг зарим нэг зүйлийг давуу талт нь авч ойлгосон, энэ нь туршлагатайгаар бизнесийн, амьдралын хөгжлийг хамгийн сайн байдлаар өөрчлөх, үйлдлийг ашиглахыг мэдэхэд амжилттай байдаг байх ёстой.

“Шатны эрчим хүч: Бизнес болон амьдралд хийдэг эрх зүйн ангилал” ном нь шатны эрчим хүчийг хэрхэн үүрэх, амьдралын ур чадвар зэргийг хэрхэн хөгжүүлэх, эдгээрийг хэрхэн өөрчилж, зориулж үйлдэх гэх мэт ойлгомжтой талаар тайлбарласан байх ёстой.

Та энэ номыг уншиж бизнесийн, амьдралын ур чадварыг, шатны эрчим хүчийг өөрчилж, маш сайн байгаа хувьсгал, бизнесийн үйлдлийн бодлогыг туршлагатайгаар ойлгоход амжилттай болно. Таны бизнесийн төлөвлөгөө, амьдралын төлөвлөгөөг харилцаж, ойлгосон шатны эрчим хүч, хөдөлмөр, хурд гэх мэт хүмүүнлэлийн хувьд хэрхэн ашиглах, мэдээлэл авах боломжтой болно

"The Gene: An Intimate History"

“The Gene: An Intimate History” – Сидхартха Мукхержи (Siddhartha Mukherjee)
(Ген: Мэргэшсэн түүх)

“Ген: Мэргэшсэн түүх” ном нь Сидхартха Мукхержи (Siddhartha Mukherjee) гаргасан ухааныг ангилсан, 2016 онд гарсан амжилттай гарсан ном юм. Энэ ном нь генетикийн чиглэлээр хүн, биеийн төлөө, эмчилгээний ажил, мэргэшсэн байдал болон генетикийн хурд, хөдөлмөр, шинж чанарыг танихыг хүсье.

Номын гол хэсгүүдэд “Ген: Мэргэшсэн түүх” номыг генетикийн бүтэц, анатомийн биеийн талаар бага зэргийн шинж чанар, мэргэшсэн түүх, эмчилгээний ажилтны үйл ажиллагааг мэдэхэд амжилттай байдаг, түүний хэмжээний боловсролтой ажил гэсэн талаар ойлголт, тайлбарласан байдаг.

Сидхартха Мукхержи нь генетикийн хэрэглээний, мэргэшсэн түүхийн амжилт, генетикийн тухай үндсэн асуудал, генетикийн ажил, боломжуудын талаар өнөөдөр хэрхэн амжилттай ажилладагыг харуулсан талаар номоор танилцдаг. Тиймээс, энэ номыг уншж генетикийн хүрээлэнд оршин суугаа амьдралын хувьд мэргэшсэн түүхийг маш олон хүмүүнтэй хуваалцсан гэх мэт их зүйлсдээ хүртэл ойлгосон шинэ зүйлийг олж мэдэх боломжтой болно.

Та энэ номыг уншж генетикийн талаар дэлхийд хийдэг тэдний хэлсэн ажлууд, мэргэшсэн түүхийн асуудлуудыг мэдэх, түүнийг шинж чанарчлан бүтээхэд маш сайн байдаг, генетикийн ажилтан, судалгааны ажилчдад амжилттай болохыг хүсье.

Leave a Reply