fbpx

ANN нь нарийн төвөгтэй шугаман бус функцийг энгийн боловсруулах нэгжүүдийн нэгдэл болгон сургах.

ANN нь оролтын өгөгдлийг боловсруулж, гаралтын таамаглал үүсгэхийн тулд хамтран ажилладаг өөр хоорондоо холбогдсон зангилаа эсвэл нейронуудын олон давхаргаас бүрддэг.   

 1. ANN нь хоорондоо ирмэгүүдээр холбогдсон энгийн боловсруулалтын нэгжүүдийн(зангилаа) цуглуулга юм.
 2. Зангилаа бүр нь ирж буй ирмэгүүдээс дохио хүлээн авч, тооцоолол хийж, дохиог гарч буй ирмэгүүд рүү дамжуулдаг.
 3.  Ирмэгийн  жин нь зангилааны хоорондох холболтын бат бөх чанарыг тодорхойлдог. 

Хамгийн энгийн ANN : Перцептрон 

 • Мэдрэлийн эсүүдийн нэг давхаргаас бүрдэх ANN юм. 

Перцептроны үндсэн архитектур

 

Перцептрон сурах дүрэм

 1. Жингүүдэд (weights) анхны утгыг олгох (w0, w1, …, wd)
 2. Давтах
 • (xi , yi) сургалтын жишээ бүрийн хувьд
 • yi-ийг тооцоолно
 • Жингийн утгыг шинэчлэнэ

3.Зогсоох нөхцөл биелэх хүртэл

 •  k: давталтын дугаар;
 • 𝝀: learning rate
 • xij : xi сургалтын жишээний j дахь атрибутын утга
 • Жинг шинэчлэх томъёо:
 • Алдаан (error) дээр үндэслэн жинг шинэчилнэ:

Leave a Reply