fbpx

Хүн компьютерийн харилцаа гэдэг нь интерактив тооцооллын системийг зохион бүтээх, үнэлэх, хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон талт судалгааны салбар юм. Энэ нь хүмүүсийн компьютертэй харилцах болон ашиглах арга замыг хамардаг бөгөөд эдгээр харилцан үйлчлэлийг илүү үр дүнтэй мөн хэрэглэгчдэд илүү ээлтэй болгох зорилготой байдаг байна. Хүн компьютерийн харилцаа нь технологийг хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжтэй, ойлгомжтой, үнэ цэнэтэй байлгахад чухал ач холбогдолтой салбар юм.

Одоо хэдүүлээ хүн компьютерийн харилцааны чухал 9 ойлголтуудтай танилцацгаая.

1. Хэрэглэгчийн интерфейс дизайн гэдэг нь хэрэглэгчийн график интерфейс (GUI), мэдрэгчтэй дэлгэц, дуут команд, аугментэд болон виртуал бодит байдлын интерфейс гэх мэт хэрэглэгчдийн харьцдаг компьютерийн системийн хараа, сонсголын болон хүрэлцэхүйн элементүүдийг илүү үр ашигтайгаар загварчлах юм.

2. Ашиглах боломж гэдэг нь систем эсвэл программ хангамжийг ашиглахад хялбар байдал, хэрэглэгчийн туршлагыг үнэлэх, сайжруулах үйл явц бөгөөд ашиглалтыг илүү оновчтой болгохын тулд хэрэглэгчийн туршилт, хэрэглэгчийн санал хүсэлт зэргийг ашиглан давтагдах байдлаар сажруулалтууд хийгдэх үйл явцыг хамардаг байх нь.

3. Хүн төвтэй дизайн: Технологийг боловсруулахдаа эцсийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, сонголт, хязгаарлалт дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Үүнд ихэвчлэн хэрэглэгчийн судалгаа, хувь хүний ​​хөгжил, загварчлал орно.

4. Хүртээмжтэй байдал гэдэг нь компьютерийн систем, программ хангамжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэр дундаа хараа, сонсгол, хөдөлгөөний болон танин мэдэхүйн бэрхшээлтэй хүмүүст ашиглах боломжтой эсэхийг баталгаажуулах үйл явц юм.

5. Мэдээллийн архитектур гэдэг нь хэрэглэгчдийг хэрэгтэй зүйлээ хялбар байдлаар хайж олоход мэдээлэл, агуулгыг оновчтой зохион байгуулах үйл явцыг хэлнэ.

6. Танин мэдэхүйн сэтгэл судлал гэдэг нь хүмүүс хэрхэн бодож, сурч, санаж байгаа талаарх мэдлэгийг хэрэглэгчийн интерфейсийг загварчлахдаа ашиглах үйл явц.

7. Хэрэглэгчийн туршлага (UX) дизайн гэдэг нь сэтгэл хөдлөл, ойлголт, ерөнхий сэтгэл ханамжийг харгалзан бүтээгдэхүүн эсвэл системтэй харьцахдаа хэрэглэгчид олж авдаг цогц туршлагыг хэлнэ.

8. Харилцааны арга техник гэдэг нь хүрэлцэх, биеийн хэл ашиглах, дуут команд ашиглах, виртуал бодит байдал ашиглах гэх мэт харилцан үйлчлэлийн аргуудыг илүү амьдралд ойр, үр дүнтэй болгохын тулд хөгжүүлэх, сайжруулах үйл явц байх нь.

Leave a Reply