fbpx

Paster хэмээх үгийн эх нь буюу зургийг шугам шугамаар зурдаг catod rау tubes (СRТ)-ийн растер сканнер болох хэлний rastrum (rаке) буюу мән radere хэмээх Латин үгнээс гаралтай . Растер графикийн нягтрал нь харьцангуй өөр өөр байдаг. Растер зургийн хэмжээг нь өөрчлөхөд чанарын ямар нэгэн алдагдал гардаг бөгөөд энэхүү шинж чанар нь ямар ч үед шинж чанараа хадгалж байдаг вектор графикийн чанартай тэрсэлддэг. Растер графикууд нь вектор графикуудаас илүүтэйгээр фото зураг болон бодит зүйлийг дурслэн үзүүлсэн зурагт хэрэглэгддэг. Харин вектор график нь зөвхөн дизайнд түлхүү хэрэглэгддэг. 

Растер дүрс гэдэг нь жижиг дөрвөлжин пикселүүдээс бүрдсэн дижитал график юм. Пиксел гэдэг нь улаан, ногоон, цэнхэр гэрлийн хослолоос бүтсэн цул өнгөний дөрвөлжин хэлбэр бөгөөд тэдгээрийг нэгтгэх үед дүрсийг бүтээдэг. Пиксел олон байх тусам зурагны чанар нь өндөр байдаг бол зургийг томруулах тусам пикселүүд илүү томорч, зургийн нарийвчлал алдагдаж бүдгэрдэг.  Растер зураг нь өргөтгөх боломж хязгаарлагдмал байдаг. Жишээлбэл, зургийг сурталчилгааны самбар шиг том хэмжээтэй хэвлэхийн тулд пикселийн нягтрал өндөртэй асар том файл шаардагдана. Тиймээс файлын хэмжээ нь ч дагаад их болдог. Энэ бол растер дээр суурилсан зургийн гол шинж чанар юм.Растер дүрс нь фото зурагнаас бүрдэх дизайны ажилд хамгийн тохиромжтой.   

Растер график Инээмсэглэж буй дүрсийн зураг нь bitmap зураг юм. Энэхүү зургийг томруулахад, бие даасан пикселүүд тэгш өнцөгт болон харагдана. Дахин томруулахад, улаан, ногоон болон цэнхэр гэсэн өнгөнүүдийн нийлэмжүүд нь тодорхой харагдах болно. Компьютер графикт, растер графикийн зургууд болох bitmap-ийг компьютерийн дэлгэц, цаас болон бусад үзүүлэх төхөөрөмжөөр харуулж болохуйц ерөнхий пикселүүдийн тор буюу тэгш өнцөгт эсвэл өнгөний цэгүүдээр тодорхойлдог. 

bitmap нь дэлгэцэнд дээр бит битээр дүрслэгдэх бөгөөд, ерөнхийдөө видео санах ойд ижилхэн форматаар хадгалагддаг. Мән зөвхөн bitmap-ийг хадгалах бие даасан төхөөрөмж байдаг. bitmap бол зургийн пикселүүдийн өргөн болоод өндрөөр тодорхойлогдсон, пикселд (өнгөний гүн гэдэг нь харуулж болох өнгөнүүдийн тоог тодорхойлдог) ноогдох битүүдийн тоогоор хэмжигдэгч юм. Хэвлэлтийн үйлдвэрүүдэд растер графикуудыг contones (continuous tones-оос гаралтай) хэмээн мән вектор графикуудыг “Line work ” хэмээн нэрлэдэг 

 

Растер дээр тулгуурласан зургийн програмууд

Photoshop, МS Раint болон GIMP гэх мэтийн Растер дээр тулгуурласан зургийн засварлагчууд нь Согеl Draw, Adobe illustrator эсвэл Inkscape гэх мэтийн шулуунууд болон хэлбэр дүрсүүдийн пикселүүдийг засварлахад хэрэглэгддэг. Растерт тулгуурласан зургийн програмаар зургийг рендэрлэхэд, зураг нь хэдэн сая зургуудын пикселүүдээс бүрддэг. Энэхүү зарчмаар, растер зургийн засварлагч нь пиксел туе бүр дээр ажиллах болдог. Ихэнхи пискелд тулгуурласан зургийн засварлагчууд нь RGB өнгөний моделийг ашигладаг бол зарим нь СМҮК өнгөний моделийг ашиглах боломжийг олгодог. 

Растер файлын форматууд  

Вitmар

Вitтар эсвэл рiхmар нь РNG гэх мэтийн растер графикийн гол файлын форматуудын нэг юм.

OpenRaster

OpenRaster нь үнэгүй графикийн програм хангамжуудад хэрэглэгддэг Сreate Project-оос хөгжүүлэгдэн гарсан файлын формат юм.

ico

ico файл формат нь Microsoft Windows-ийн зургийн файлын формат юм. ico файлууд нь олон төрлийн жижиг хэмжээнүүдтэй болон өнгөний гүнүүдтэй нэг болон түүнээс олон жижиг зургуудыг багтаасан байдаг. 

Leave a Reply