fbpx

Энэ нь перцептрон загвараас илүү төвөгтэй бүтэцтэй байдаг.

1.Input layer

2.Hidden layer

  • Сүлжээ нь оролт гаралтын давхаргуудын хооронд хэд хэдэн завсрын давхаргыг агуулж болно.
  • Зангилаа буюу “нейрон” нь хамтдаа далд давхаргыг бүрдүүлдэг.
  • Зангилаа бүр өөрт холбогдсон өмнөх давхаргын зангилаануудыг оролт болгон авч, тодорхой утгыг гаргадаг.

3.Output layer

Ядаж нэг далд давхарга бүхий олон давхаргат мэдрэлийн сүлжээ
нь шугаман бус шийдвэрийн гадаргуутай холбоотой ямар ч
төрлийн ангиллын даалгаврыг шийдэж чадна.

• Далд давхаргууд нь хиймэл мэдрэлийн сүлжээний (ANN) чухал хэсэг.
• Төрөл бүрийн хэрэглээнд ашигладаг.
         • Image recognition, natural language processing, prediction modeling


Далд давхарга
Зорилго: Оролтын өгөгдлөөс нарийн төвөгтэй шинж чанар, хэв маягийг
судалж, гаргаж авах явдал юм.
Далд давхарга бүр нь оролтын өгөгдлийн шугаман хослолыг гүйцэтгэж,
гаралт үүсгэхийн тулд шугаман бус идэвхжүүлэх функцийг ашигладаг олон
нейроноос бүрддэг.

Далд давхарга нь нарийн төвөгтэй, хийсвэр шинж чанаруудыг сурч чаддаг.
      • Нарийн төвөгтэй шинж чанарууд нь энгийн шинж чанаруудын нэгдэл юм.

Leave a Reply