fbpx

Мультмедиа технологи

“Мультимедиа” гэх энэ үг нь 1993 онд АНУ-ын засгийн газраас хэрэгжүүлж эхэлсэн ”Мэдээллийн өндөр хурдны төлөвлөгөө” хэмээх төслөөс үүдэн гарч ирсэн. Энэ төлөвлөгөө нь 2 чиглэлт ба өндөр түвшний харилцаа холбооны дэд бүтцийг бий болгохын тулд АНУ-ын нийт нутаг дэвсгэрийг шилэн кабелийн сүлжээгээр холбоход чиглэж байсан юм.

Тэгвэл одоо мультимедиа арга хэрэгслийг өргөн хэрэглэх болсон ба дараах 4 хүчин зүйлтэй. Үүнд:

· Дижиталчлал: Дуу, зураг болон бусад мэдээллүүдийг дижиталчилснаар харьцангуй өндөр түвшний мэдээллүүдийг нэгтгэх, хэрэглэхэд илүү хялбар болно.

· Сүлжээнд оруулах: Шилэн кабелиар компьютерүүдийг холбож өргөн сүлжээнд оруулснаар их хэмжээний мэдээллийг өндөр хурдаар солилцоно.

· Харилцан ажиллагаа: Утастай адил 2 чиглэлт харилцан ажиллагаатай өндөр хариу үйлдлийг биелүүлнэ.

· Олон төрлийн мэдээллүүд ердийн, амархан удирдагдана,

Leave a Reply