fbpx

Компьютерийг ерөнхийд нь хэмжээ, ашиглах байдал, хүчин чадлаар нь дараах байдлаар ангилж болно

  1. Personal computer
  2. Workstation
  3. Minicomputer
  4. Mainframes
  5. Supercomputer
  1. Microcomputer буюу Персональ компьютер: Микропроцессор дээр суурьлагдсан харьцангуй жижиг, хямд, хувь хүн ашиглахад зориулсан.
  2. Workstation: Персональ компьютертэй адил боловч илүү хүчирхэг микропроцессортой, ерөнхийдөө илүү чанартай дэлгэцтэй, илүү хүчин чадалтай байдгаас гадна илүү хүчтэй математик болон график үйлдэл хийдэг.
  3. Mainframe: Хэдэн зуун эсвэл хэдэн мянган хэрэглэгч нэгэн дэмжих чадвартай олон хэрэглэгчийн хүчирхэг компьютер. Өндөр чадамжтай, их дата дээр сайн ажиллах чадвартай, овор хэмжээгээрээ том компьютерийг хэлнэ. Ихэвчлэн IBM /International Busness Machine/ компьютер үйлдвэрлэдэг фирмийн нэр пүүс үйлдвэрлэдэг байсан бөгөөд нисэх буудал, банк, санхүүгийн томоохон пүүсүүд, том том их сургуулиудын толгой компьютероор ашигладаг.
  4. Minicomputer: Хэмжээгээрээ Microcomputer, Mainframe 2 компьютерийн завсрын компьютер юм ихэвчлэн IBM пүүсд ашиглагдана.
  5. Supercomputer: Тодорхой зорилготой асар хурдан мэдээлэл боловсруулах, анализ хийхэд шаардлагатай. уперкомпьютерууд нь маш үнэтэй бөгөөд асар их хэмжээний математик тооцоолол (тооны хэмжилт) шаарддаг тусгай хэрэглээнд ашиглагддаг. Асар том, хэмжээтэй ба ихэвчлэн эрдэм шинжилгээний зориулалтаар ашигладаг. Үүнийг тусгай зориулалтын агааржуулалтын системтэй өрөөнд байрлуулах бөгөөд ердийн персонал компьютероос 50,000 дахин илүү хурдтай. Батлан хамгаалах, цаг уурын алба, эрдэм шинжилгээний институт, симуляци, томоохон их сургуулиуд энэ супер компьютерийг ашигладаг.

Leave a Reply