fbpx

Ахлах багш

Ө. Ариунчимэг

Tee education сургалтын төвийн багш 2022 оны 4 сараас эхлэн Tee education сургалтын төвд Python програмчлалын хэл 12-16 насны хүүхдүүд хичээл зааж байгаа. Одоогоор 160 гаруй хүүхдэд хичээл зааж амжиллтай төгссгөсөн.