fbpx

Б. Билгүүн

Дэлхийн топ 50 сургуулийн нэг болох Күийнсландын их сургуулийг цахилгаан болон компьютерын инженерийн мэргэжилээр төгссөн, Milton State School, Eagle Junction State School, St Peters Lutheran College Springfield, The Lakes College зэрэг Австралийн ерөнхий боловсролын 10 гаруй сургуулиудад багшилж байсан туршлагатай, мөн түүнчлэн Aurecon компани болон Австралийн 10 жилийн хүүхдүүдийн мэргэжил сонголтын өдөрлөг зэрэгт Junior Engineers хичээл сургалт удирдан явуулж байсан өндөр боловсролтой, батлагдсан туршлагатай инженер багш. Хичээл Монгол болон Англи хэл дээр орно.

Веб дизайн
80%
Python
95%
C
95%
C++
90%
Java
95%
VHDL
85%
MatLab
80%
Altium Designer
75%
Digital and analog Electronics
90%
HTML
90%
CSS
80%
SQL
80%

  • Education
    Компьютер болон цахилгааны инженер
  • Experience
    5 Жилийн туршлагатай