fbpx

computing

Квант тооцооллийн гайхамшиг!!!

Квант тооцоолол гэж юу вэ?Квант тооцоолол нь энгийн сонгодог бүтэцтэй компьютерт дэндүү төвөгтэй асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд квант механикийн хуулиудыг ашигладаг хурдацтай хөгжиж буй технологи юм. Квантын тооцоолол нь электрон эсвэл фотон зэрэг субатомын бөөмсийг ашигладаг. Квантын бит буюу кубит нь эдгээр бөөмсийг нэгэн зэрэг нэгээс олон төлөвт (жишээ нь, 1 ба 0) байх боломжийг олгодог. […]