fbpx

Comment ашиглан мөр бүрийг тайлбарласан байгаа тул анхааралтай уншаад ойлгоод, ажиллуулаад үзээрэй.
Хүсвэл үг бүрийг нь илтгэх өгүүлбэр гарч ирдэг болгоорой.

Leave a Reply