fbpx

Semicolon in programming language

Semicolon буюу цэгтэй таслалын кодчлол дахь хэрэглээ

Програмчлалд цэг таслалыг тухайн мөрийн төгсгөлийг заадаг. Энэ нь тухайн мөр кодон доторх агуулгийг нөгөөгөөс нь салгахад ашигладаг гэсэн үг юм. C++, Java, JavaScript зэрэг ихэнх програмчлалын хэлүүдэд mухйн мөр код бүрийн төгсгөлд цэг таслал тавих шаардлагатай.Хэрэв бичээгүй тохиолдолд syntax-ийн алдаа буюу бичэглэлийн алдаа гардаг.Жишээлбэл:

 

Яагаад цэгтэй таслал чухал вэ?

Цэгтэй таслал нь программистуудад компьютерт амархан уншиж, тайлбарлах код бичих боломжийг олгодог учраас кодчиллын хэлэнд чухал ач холбогдолтой. Програмчлалд цэг таслалыг хэллэгийн төгсгөлийг зааж өгөхөд ашигладаг бөгөөд энэ нь компьютерт нэг хэллэг дуусах, нөгөө нь хэзээ эхлэхийг мэдэх боломжийг олгодог. Цэг таслалгүй бол компьютерт нэг хэллэг хаана дуусч, нөгөө нь хаана эхэлж байгааг тодорхойлоход хэцүү байх бөгөөд энэ нь кодонд алдаа гаргахад хүргэдэг.

Яагаад зарим програмчлалын хэлэнд цэг таслал шаарддаггүй вэ?

Python, Ruby зэрэг зарим програмчлалын хэлүүд хэллэг бүрийн төгсгөлд цэг таслал шаарддаггүй. Учир нь эдгээр хэлүүд цэг таслалын оронд мэдэгдлийн төгсгөлийг тодорхойлохдоо хоосон зайг ашигладаг. Хэдийгээр энэ нь кодыг илүү цэвэрхэн харагдуулах боловч программист догол мөрөндөө болгоомжтой хандахгүй бол алдаа гарахад хүргэдэг.

Leave a Reply