fbpx

SEE – Шинжлэх ухаан инженерчлэлийн Англи хэл

Current Status
Not Enrolled
Price
599000₮
Get Started
This Анги is currently closed

SEE ХӨТӨЛБӨР

SEE анги нь Science Engineering English буюу Шинжлэх Ухаан, Математик, Инжнерчлэл,Технологи болон Урлаг гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд Англи хэл дээр илтгэх тавих мэтгэлцэх хэлбэрээр явагддаг ярианы болон усан бассейнтай хослуулсан анги юм.

Үргэлжлэх хугацаа

38 цаг / 6 долоо хоног

Хичээл орох давтамж

Долоо хоногт 1 өдөр

Хичээллэх хугацаа

9:00 – 16:00 

Сургалтын төлбөр

599’000₮ 

Насны ангилал

10 – 13 нас

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЮУ
СУРАХ ВЭ?

Сургалтын материал

Хичээл бүр дээр тохирох материал, хэрэглэгдэхүүнийг багш нь бэлтгэх бөгөөд бэлтгэсэн сургалтын материалаас мэдээлэл цуглуулан түүнийгээ ашиглаж ярилцаж мэтгэлцэн англи хэлний ярианы чадвараа хөгжүүлэх байдлаар хичээллэнэ.

Хичээлийн агуулга

Уг хөтөлбөрийн агуулга нь ШИМТ (STEAM) Шинжлэх ухаан, Инжнеэрчлэл, Математик, Технологи гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд явагдах юм. 

Усан сэлэлтийн хичээл

Хичээл бүрийн дараа мэргэжлийн багштай усан сэлэлтийн хичээл ордог нь хүүхдийг олон талаараа хөгжихөд чухал ач холбогдолтой.

Хичээл дээр үзэж байгаа сэдвээ хөгжилтэй сонирхолтой болгох үүднээс STEAM чиглэлээр шинжлэх ухаанч, бүтээлч туршилт үзүүлэнгүүд хийдэг.