fbpx
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

HTML гэдэг нь hypertext mark-up language гэсэн үгний товчлол юм. HTML хэл нь вэбсайтын
үзэгдэх байдлыг тодорхойлдог бөгөөд HTML хөгжүүлэхийн тулд бидэнд хамгийн энгийн
текстэдитор тэгээд хийсэн зүйлээ турших вэб броузэр байхад л хангалттай.
Анхлан суралцагчдад хандаж хэлэхэд текст эдитор чинь энгийн байх тусам илүү амар байх
болно. Ярвигтай текс эдитор ашигласнаас болж HTML сурахдаа биш зөвхөн тэр текст
эдитороо сурахдаа цагаа зарцуулах явдал цөөнгүй. Виндоуз үйлдийн систем дээр notepad,
Линукс дээр Pluma text editor, МакОс дээр textedit-г хэрэглэхэд хялбар байдаг. Гэхдээ
үйлдлийн системтэй цуг ирсэн дурын текс эдиторыг ашиглаж болно.

Анги Content