fbpx

9-р анги

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Анги is currently closed

9-р ангийн хөтөлбөрөөр, роботикын үндсийг судлан олон төрлийн роботуудыг программчлан, илүү ахисан төвшний электроник мэдрэгчүүдийг ашиглаж сурна. Мөн веб технологийн үндсийг суралцаж танилцуулга вэбсайтыг вордпресс платформыг ашиглан хийж сурна. Бас алгоритмын ахисан шатны ойлголтуудыг С хэл дээр судлан, олон улсын олимпиадуудад оролцох боломж нээгдэнэ.