fbpx

7-р Анги

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Анги is currently closed

7-р ангийн хөтөлбөрөөр программ хангамжийн төслийн менежментийн тухай ойлголтыг авна. Мөн кодчиллын ахисан шатны ойлголтууд болон процедур, функцээр удирдах зэрэг чадварыг эзэмшинэ. Энэ ангид орчин үеийн дижитал электроникийн үндэст суралцаж, бичил компьютерыг хэрхэн программчилж удирдах мөн энгийн электроник мэдрэгчүүдээр температур, хөдөлгөөн зэргийг хэмжиж сурна. Бас утасгүй холбооны технологийг сурч, хоорондоо мессеж дамжуулах чадамж бүхий бичил компьютерын төслийг хийж гүйцэтгэнэ.

Анги Content

1 of 2