fbpx

5-р Анги

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Анги is currently closed

5-р ангийн хөтөлбөр нь цахим орчны мэдээллийн платформуудтай танилцаж, хэрэгцээт мэдээллүүдийг бие биедээ дамжуулах болон хадгалах тухай суралцана. Мөн кодчиллын суурь ойлголт, мэдлэгээ дараагийн төвшинд ахиулж, тооцоолон бодох сэтгэлгээний /computational thinking/ эхлэл тавигдаж, зөвхөн код бичих дээр бус асуудлыг системтэйгээр шийдвэрлэх, алгоритмчилахыг суралцана. Энэ ангид хүүхдүүд визуал кодчиллын хэлийг өндөр төвшинд хэрэглэн төсөл хэрэгжүүлж, өөрийн анхны дижитал шийдлийг гаргаж ирнэ.

Анги Content

Хичээл Content
Хичээл Content